Strona główna Drama czyli co? Czasopismo Sklep Kontakt

Metoda edukacji
Doskonalenie zawodowe
Doskonalenie zawodowe

Jak można zdobywać umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dramowych?

  • Na organizowanych przez Polski Ośrodek ASSITEJ kursach I i II stopnia, kursach rocznych (współpraca z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki) oraz „Kursie kwalifikacyjnym dla edukatorów dramy”.

Patrz: strona PO ASSITEJ

Adres Polskiego Ośrodka ASSITEJ: ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa, tel./faks (0 22) 851-00-40, e-mail assitej@poczta.onet.pl

  • Na kursach organizowanych przez wykształconych w Polskim Ośrodku ASSITEJ instruktorów i edukatorów dramy.

  • Poprzez lekturę czasopisma „Drama”, w połączeniu z zajęciami praktycznymi.


Site manager: web@drama.edu.pl    Last modification: 2007-02-25    (c) Wszelkie prawa zastrzezone!