Strona główna Drama czyli co? Czasopismo Sklep Kontakt

Prezentacja
Teoria
Praktyka
Przewodnik po dramie
Spis treści zeszytów
Wydanie elektroniczne
Prezentacja naszego czasopisma

„Drama” to pierwsze w Polsce czasopismo specjalistyczne tego typu, wydawane przez „Animatora” od 1991 r. Tworzy je obecnie zespół w składzie: Alicja Pruszkowska (red. naczelna, kierowniczka rocznych i edukatorskich kursów dramy), Halina Machulska (współredaktor, prezes Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży - ASSITEJ) i Anna Bargielska (red. naukowy, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Do 2003 r. (a więc do chwili swojej śmierci) recenzentem nadsyłanych do Redakcji materiałów był dr Jan Tatarowicz, pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, później zaś Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN. Obowiązki dyrektora wydawnictwa „Animator” pełni Tadeusz Pruszkowski.

Dotychczas ukazało się 51 zeszytów „Dramy”. W bieżącym roku jest ona wydawana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (stypendium dla Alicji Pruszkowskiej).


Site manager: web@drama.edu.pl    Last modification: 2007-02-25    (c) Wszelkie prawa zastrzezone!