Strona główna Drama czyli co? Czasopismo Sklep Kontakt

Prezentacja
Teoria
Praktyka
Przewodnik po dramie
Spis treści zeszytów
Wydanie elektroniczne
Praktyka

To dramowe konspekty/scenariusze:

 • zajęć przedszkolnych

 • lekcji zintegrowanych w klasach I-III

 • lekcji języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

 • lekcji języka polskiego w gimnazjum i liceum

 • lekcji języka angielskiego

 • lekcji historii

 • lekcji matematyki

 • lekcji geografii

 • lekcji przyrody i biologii

 • lekcji plastyki i muzyki

 • zajęć wychowawczych

 • zajęć katechetycznych

 • zajęć teatralnych, często w połączeniu z lekcjami języka polskiego

 • zajęć świetlicowych

 • zajęć edukacyjnych dla rodziców

 • zajęć edukacyjnych dla nauczycieli

To także:

 • projekty edukacyjne, realizowane w szkole i ośrodkach szkolno-wychowawczych

 • projekty edukacyjno-teatralne dla domów kultury i „zielonych szkół”

 • scenariusze zajęć dla uczniów szkół specjalnych i klas integracyjnych

 • przykładowe rozkłady materiału nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 • opisy zajęć prowadzonych przez brytyjskich i amerykańskich specjalistów w dziedzinie dramy

 • informacje o działalności Polskiego Ośrodka ASSITEJ (kronika)

A może i Ty chcesz uczyć inaczej? Spróbuj!

„Drama” nr 24/1997 r. – matematyka
Helena Lewicka
Klasa VI szkoły podstawowej i gimnazjum

Temat: Twierdzenie Pitagorasa

(...)

Uczniowie w rolach:

 1. dziennikarzy, towarzyszącej im ekipy radiowo-telewizyjnej i zaproszonych gości,

 2. Pitagorasa i jego uczniów.

Zadania dla zespołów:

 1. Jesteście przedstawicielami współczesnego społeczeństwa. Za chwilę odbędzie się wywiad telewizyjny (radiowy) z Pitagorasem i jego uczniami. Przygotujcie studio, do którego zaprosiliście Pitagorasa i jego uczniów. Filozofowie-matematycy przybyli w wehikule czasu ze szkoły w Krotonie. Rozmowa powinna być prowadzona w taki sposób, aby słuchacze poznali jak najwięcej epizodów z życia Pitagorasa, a matematyk mógł przedstawić i wyjaśnić twierdzenie nazwane jego imieniem. (…)

 2. Jesteście Pitagorejczykami, którzy przybyli z mistrzem w wehikule czasu. Zostaliście zaproszeni do studia telewizyjnego (radiowego). Przygotujcie się do spotkania z ludźmi XX wieku. Zastanówcie się, w jaki sposób zaprezentować twierdzenie dotyczące trójkąta prostokątnego. (…)


Anna Bargielska
Gimnazjum

Temat: Stół – czy to tylko zwykły przedmiot? (na podst. opowiadania Pawła Huelle)

(…)

Zadanie uczniów polega na zbudowaniu domu matki. Cechy tego domu: powinien to być dom na Mazowszu. Dom, w którym zostaną zachowane wartości pomagające wprowadzić porządek do życia bohatera naszej dramy. Matryca domu, idealny dom, według którego chciałoby się zbudować swój własny. Będzie to dom zbudowany z wyobraźni i z „pamięci”. Jak zbudują ten dom?

Uczniowie powinni pracować w kilku (5-6) małych grupach, każda grupa zagospodaruje wydzielony fragment klasy. Każda grupa przedstawi jedno pomieszczenie domu matki –kuchnię lub pokój stołowy (temat powinien się powtórzyć co najmniej w dwóch grupach, aby można było czynić jakieś porównania), inne wnętrza - gdy klasa jest duża i można zorganizować większą liczbę grup - do uzgodnienia, np. hol, klatka schodowa, jeśli jest to dom piętrowy, pokój do pracy, gabinet itp.

Po wykonaniu zadania odbywa się oglądanie pomieszczeń i wstępna analiza wyników pracy, która ma na celu przygotowanie uczniów do dyskusji. Uczniowie indywidualnie, „odwiedzając” poszczególne domy (każdy uczeń powinien obejrzeć prace każdej z pozostałych grup), robią notatki - powinni zwrócić uwagę na specyficzne cechy pomieszczeń, wynotować podobieństwa i różnice w ujęciu tematu między poszczególnymi grupami.
(...)


Site manager: web@drama.edu.pl    Last modification: 2007-02-25    (c) Wszelkie prawa zastrzezone!