Sprawdź dostępność nawozów sztucznych

Nawozy mineralne, zwane są również sztucznymi, ponieważ większość z nich powstaje w fabrykach przemysłowych, w bardzo energochłonnych procesach. Odgrywają one bardzo ważną rolę w dzisiejszym rolnictwie. Dostarczają do gleby z reguły szybko dostępne formy składników pokarmowych. Dzięki temu odżywiają roślin, a dzięki zbilansowanemu nawożeniu możliwie jest uzyskanie wysokich plonów upraw. Nawozy sztuczne mogą być stosowane zarówno przed założeniem uprawy, jak i w trakcie jej wzrostu.

Podział nawozów sztucznych

Jedną z najbardziej oczywistych klasyfikacji nawozów sztucznych jest ich podział ze względu na formę użytkową. Wówczas wyróżniamy nawozy stałe (granulowane, sypkie) oraz płynne. W praktyce rolniczej zdecydowanie dominują formy stałe. Szerokie zastosowanie znalazła tylko jedna forma płynna, czyli roztwór saletrzano- mocznikowy, będący cennym źródłem trzech form azotu dla roślin uprawnych.

Nawozy mineralne można podzielić również ze względu na termin aplikacji. Większość nawozów ma charakter uniwersalny, czyli mogą być rozsiewane zarówno przed założeniem uprawy, jak i również podczas jej wzrostu. Tylko nieliczne nawozy sztuczne mają jasno sprecyzowany termin aplikacji.

Zdecydowanie najważniejszy podziała z punktu widzenia prawidłowego odżywienia upraw to ten przeprowadzony na podstawie składu i zwartości poszczególnych składników pokarmowych.

Nawozy azotowe

Nawozy azotowe są bogate w azot, który odgrywa kluczową rolę w budowie plonu handlowego roślin. Istnieje wiele różnych form nawozów azotowych, takich jak nawozy stałe (najczęściej stosowane w rolnictwie) oraz nawozy w formie cieczy. Przykładem popularnego nawozu azotowego w formie płynnej jest roztwór saletrzano-mocznikowy. Nawozy azotowe można również podzielić ze względu na formę azotu, w której występuje azot w produkcie:

  • forma amidowa
  • forma amonowa
  • forma azotanowa

Nawozy fosforowe

Nawozy fosforowe zawierają dużą ilość fosforu, który jest niezwykle ważnym makroelementem dla roślin. Fosfor pełni wiele istotnych funkcji w roślinie: tworzenie struktur komórkowych, syntezę kwasów nukleinowych czy transport energii. Ponadto fosfor ma kluczowe znaczenie dla rozwoju systemu korzeniowego roślin, co jest szczególnie istotne na wczesnym etapie wzrostu. Dlatego właściwie wykształcony system korzeniowy pozwala roślinom efektywnie pobierać wodę i składniki pokarmowe. W związku z tym nawozy fosforowe są aplikowane w zespole uprawek przedsiewnych, aby jego granule były zlokalizowane możliwie blisko kiełkujących nasion roślin uprawnych.

Nawozy potasowe

Najważniejszym składnikiem pokarmowym w ich składzie jest potas, który zaliczany jest do składników pokarmowych najłatwiej wymywanych ze strefy korzeniowej. W związku z tym niezbędne jest jego wprowadzenie w formie nawozów sztucznych, dodatkowo większość roślin pobiera jego dużej ilości z gleby. Co w konsekwencji może prowadzić do znacznego spadku jego zasobności w glebie i negatywnego wpływu na plon upraw. Nawozy potasowe możemy podzielić ze względu na skład chemiczny na nawozy chlorkowe, bezchlorkowe oraz siarczanowe. Jedną z najważniejszych funkcji potasu jest regulacja gospodarki wodnej.

Nawozy wieloskładnikowe

Nawozy wieloskładnikowe zawierają przynajmniej dwa makroelementy, takie jak azot, fosfor, potas, magnez i siarka. Są one dostosowane do potrzeb różnych gatunków roślin uprawnych, ponieważ posiadają optymalny stosunek składników pokarmowych potrzebnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Nawozy mikroelementowe

Nawozy mikroelementowe zawierają pierwiastki, które odgrywają ważną funkcję w procesach fizjologicznych i biochemicznych roślin. Pobranie mikroskładników przez uprawy jest zróżnicowane, dlatego też mogą mieć one uniwersalny lub dedykowany skład konkretnej grupie roślin.

Oferta nawozów mineralnych

Pełna gama nawozów sztucznych dostępna jest pod adresem https://osadkowski.pl/nawozy/nawozy-mineralne--c-001007. Firma Osadkowski oferuje szeroki wybór nawozów mineralnych, które są w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby pokarmowe roślin. W sklepie dla rolnika znajdują się zarówno nawozy jedno- jak i wieloskładnikowe, które są dostarczane przez renomowanych producentów nawozów, takich jak Grupa Azoty, Yara i K+S. Dzięki temu można mieć pewność, że oferowane produkty są wysokiej jakości.

Łatwy wybór odpowiednich nawozów mineralnych

Stosowanie nawozów sztucznych są niezwykle ważnym elementem agrotechniki roślin uprawnych. Dostarczają niezbędne składniki pokarmowe, takie jak azot, fosfor, potas i inne makroelementy, mikroelementy, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Przy wyborze odpowiednich nawozów, warto zwrócić uwagę na ich skład, zasobność gleby oraz specyficzne potrzeby pokarmowe roślin.