Trudne okresy w historii PolskiPolska to kraj w Europie Wschodniej. Niegdyś był częścią Związku Radzieckiego, ale odzyskał niepodległość po II wojnie światowej. Trudne okresy w historii Polski często kojarzą się z walką o niepodległość i rządami komunistycznymi. Polacy walczyli o wolność od Związku Radzieckiego i komunizmu. W 1939 wybuchła II wojna światowa i nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Następnie, po II wojnie światowej, Polska została podzielona na dwie części - Polskę Zachodnią i Polskę Wschodnią. Zachód był kontrolowany przez Amerykanów, podczas gdy Wschód był kontrolowany przez Sowietów, co prowadziło do większych trudności dla Polaków, ponieważ musieli żyć pod dwoma różnymi reżimami jednocześnie.

Rozbiory Polski

Polska jest podzielona od 123 lat, ale nie zawsze była w takim stanie. W przeszłości Polska istniała jako potężny i wpływowy kraj, który rozciągał się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. W 1772 r. została podzielona przez Rosję, Prusy i Austrię, co doprowadziło do jej upadku. Pierwszy rozbiór Polski odciął wszystkie ziemie na wschód od Wielkopolski. Drugi rozbiór zabrał wszystkie ziemie na północ od prawego brzegu Wisły i znaczną część dzisiejszej Litwy. Trzeci rozbiór dał Rosji Białoruś i wszystkie tereny na wschód od Litwy. Rozbiory te miały miejsce odpowiednio w latach 1795, 1797 i 1798. Rozbiory miały kilka skutków dla przyszłego rozwoju Polski. Na przykład uniemożliwiły Polsce dostęp do Morza Bałtyckiego, co praktycznie uniemożliwiło handel. Ponadto wielu Polaków pozostało poza granicami Polski, co zaostrzyło napięcia z sąsiednimi krajami, które nie chciały ich tam widzieć z powodów religijnych lub politycznych. Kulminacją tych napięć była I wojna światowa, podczas której Polska została najechana przez Austro-Węgry i Niemcy w 1914 r., a następnie zajęta przez Rosję w 1918 r., po zakończeniu I wojny światowej, i odzyskała niepodległość po 123 latach w 1920 r.

Wiek XX: Walka o niepodległość

Wiek XX stanowił dla Polski punkt zwrotny. I wojna światowa pozwoliła Polsce odzyskać niepodległość po 123 latach zaborów, by stracić ją ponownie w czasie II wojny światowej. Naród polski został ponownie poddany uciskowi, tym razem przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki. Po wojnie Stalin rozważał uczynienie z Polski "republiki radzieckiej". Na szczęście nie zdecydował się na aneksję kraju i objął go ścisłym nadzorem. Na szczęście stan ten nie trwał długo. W 1956 r. robotnicza rewolta w Poznaniu zachęciła Polaków do wystąpienia przeciwko swoim ciemiężcom. Powstanie zakończyło się sukcesem i doprowadziło do powołania nowego rządu, który obiecał reformy oraz pomoc gospodarczą dla Polaków, którzy zmagali się z trudnościami przez cały okres II wojny światowej.